Ζαγόρια 

Ιούνιος 2006

(1η βόλτα του CBF στόν Πέτρο)

 

P1000699.JPGP1000714.JPGP1000689.JPGP1000687.JPGP1000658.JPGP1000677.JPGP1000735.JPGP1000682.JPGP1000698.JPGP1000712.JPGP1000674.JPGP1000725.JPGP1000691.JPGP1000649.JPGP1000716.JPGP1000730.JPGP1000668.JPGP1000715.JPGP1000720.JPGP1000693.JPGP1000713.JPGP1000726.JPGP1000703.JPGP1000680.JPGP1000718.JPG